Рішення 3 з’їзду по радіаційним дослідженням (радіобіологія і радіоекологія), що відбувся з 21 по 25 травня 2003 року.

1. Проект рішення підготувати Сервізу Я.І.

2. Підготувати статтю про з’їзд (Рашидов Н.М. та куратори).

3. Завершити реєстрацію Українского Радіобіологічного товариства в Мінюсті. Відкрити розрахунковий рахунок для РБТ та створити штат працівників (бухгалтер, референт, секретар) для функціонувания.

4. Створити Радіобіологічний журнал в РТУ i узгодити назву журналу та індекс.

5. Встановити суму внесків для членів РБТ: для пенсіонерів та студентів - 1 грн, для працюючих членів РБТ України - 10 грн.

6. Підготувати посвідчення для членів РБТ

7. Проводити тематичні конференції не рідше, ніж один раз на рік.

8. Проводити з’їзд РБТ України кожні 3 роки

9. Затвердити премію в галузі радіобіології імені Сапегіна для наукових співробітників, стипендію та гранти для студентів та школярів для дослiдних цiлей.

10. Створення підручників та посібників для ВУЗів.