ПРОТОКОЛ №3
від 11 березня 2004 року

Приймали участь: Д.М.Гродзинський (Голова), Н.М.Рашидов (заступник Голови), В.М.Войціцький; О.П.Дмитрієв; О.П.Кравець І.М.Гудков; А.О.Дворецький; Є.Ю Чеботарьов.; Дрозд Я.І Серкіз.; М.О Дружина.; Н.В.Тордія

Порядок денний:

1. План реалізації рішення III-го з’їзду з радіаційних досліджень.

2. Розподіл обов’язків серед членів РТУ.

3. Календарний план проведення симпозіумів РТУ.

4. Розглядання пропозиції академіка І.М. Гудкова щодо проведення конференції «Парадигмы современной биологии».

5. Про підготовку IV-го з’їзду з радіаційних досліджень.

6. Розглядання фінансових питань.

7. Різне.

1. Заслухали: про реалізацію рішень, які були прийняті на III-му з’їзді з радіаційних досліджень.
Доповідачі: Д.М.Гродзинський, Н.М.Рашидов
Постановили: прийняти рішення.

2. Заслухали і обговорили розподіл обов’язків серед членів РТУ.

Н.М.Рашидова призначити керівником організаційного відділу. Доручити йому створення картотеки членів організації.

В.М.Войцицького призначити ректором шкіл з радіобіологічної тематики, які мають проводитися 2-3 рази на рік.

Призначити І.М.Гудкова відповідальним за проведення конференції «Парадигмы современной биологии», яка планується на жовтень-листопад 2004 року. Додати до пунктів, що мають обговорюватися на конференції

а) малі дози опромінення;
б) радіоекологічні питання.

Призначити О.П.Дмитрієва відповідальним за здіснення міжнародної діяльності РТУ.

Відповідальним за web – сторінку призначити Д.М.Гродзинського та Н.М.Рашидова.

Доручити О.П.Кравець відповідати за організацію членських внесків.

Призначити відповідальними за інформаційну діяльність А.І.Дворецького, Ю.О.Кутлахмедова, та М.О.Дружину. Відпрацювати положення про інформаційну діяльність РТУ, поширення радіобіологічних знань за допомогою видання учбової літератури, лабораторних практикумів з радіобіологічної та радіоекологічної тематики.

Я.І.Серкіза – призначити відповідальним за отримання інформації і пошук наукових грантів.

О.М.Михєєву – доручити контроль за випуском бюлетеню РТУ 2 рази на рік.

Запланувати проведення міжнародних симпозіумів та шкіл із залученням спеціалістів з радіобіології з країн СНД один раз на 3-5 років. Запланувати проведення IV з’їзду з радіаційних досліджень до 20-річчя аварії на Чорнобильскій АЕС у 2006 році під назвою "Радіобіологія 20 років після аврії на ЧАЄС".

Налагодити зв’язки з радіобіологічними та радіоекологічними організаціями Росії, Білорусі, Союзом радіоекологів Європейського радіоекологічного товариства, Всесвітньою організацією інвар ментальної етики.

Підписатися на реферативний журнал з радіаційної біології.

Розробити логотип – емблему РТУ.