ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1

Українське Радіобіологічне Товариство
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Асоціація біологів рослин України
Національна комісія з радіаційного захисту при Верховній Раді України
Відділення загальної біології Національної Академії наук України

21 - 25 травня 2003 року проводять

III З’ЇЗД З РАДІАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(радіобіологія і радіоекологія)

З’їзд з міжнародною участю відбуватиметься в м. Києві на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту клітинної біології і генетичної інженерії НАН України.

Програма З’їзду включає основні напрямки фундаментальних і прикладних досліджень в галузі радіобіології та радіоекології, в т. ч. проблеми радіаційної безпеки людини й довкілля.

З’їзд здійснюватиме роботу шляхом проведення Пленарних та Секційних засідань і Круглих дискусійних столів, що будуть присвячені наступним напрямкам:

  1. Радіаційна біохімія і молекулярна радіобіологія
  2. Генетичні ефекти опромінення
  3. Закономірності системної відповіді організму на дію гострого, пролонгованого і хронічного опромінення
  4. Медико-біологічні ефекти опромінення
  5. Проблеми радіоекології
  6. Радіаційні ризики
  7. Радіобіологічна освіта

Робочі мови З’їзду: українська, російська, англійська

Для участі в З’їзді до 31 грудня 2002 року необхідно надіслати:

Тези надсилати за адресою: 03142, м. Київ, а/с 4, Рашидову Н. М.
E-mail: crbre2003@yahoo.com
Оргвнесок надсилати поштовим переказом Рашидову Наміку Мамед огли (03142, Київ, а/с 4)

Вимоги до оформлення тез:

Тези будуть рецензовані. Право відбору тез залишається за оргкомітетом. Тези, оформлені з порушеннями правил, прийматися не будуть. Тези публікуватимуться в авторській редакції.

Адреса оргкомітету:
Інститут клітинної біології і генетичної інженерії НАН України
Відділ біофізики і радіобіології
Оргкомітет III з'їзду з радіаційних досліджень
вул. Акад. Заболотного, 148, м. Київ, 03143

Тел. (044) 263-61-67
Факс (38044) 267-10-50
E-mail: crbre2003@yahoo.com

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У III З ЇЗДІ З РАДІАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Прізвище, ім’я, по-батькові
2. Вчена ступінь, вчене звання
3. Місце роботи
4. Посада
5. Назва тез
6. Адреса
7. Телефон (факс)
8. E-mail
9. Чи потрібен готель? (Так/ні)